- Grotta Su Rý
- Voragine di Mesu Monte
- Mandara 'e s'uru Manna
- Grotta di Serra di Lioni
- Sos Ostis
- Lu Sorigu Antigu
- Su Biu